Vjera

Mir vama! Narod Svjetla pozivam u Svjetlo!

Jer kad je duša iznutra otvorena prema Bogu, Bog u svoje vrijeme govori. Evo recimo 16. siječnja, došao sam u kazalište čekati predstavu. Od 18:30 do 18:43 minute, sišla tišina na mene, osjećam prisutnost Božiju, to duša zna kada Bog dolazi. Nekako je svečano iznutra opremljena za taj susret, nije to uzbuđenje nego neka fina, meka svila od trijeznosti, i dolazi riječ, spremi se za put svijetla!

To nisam mogao izmisliti sam sebi.

Pripravi srce za iznenađenja koja će zadesiti svijet!

Ne živi od navika i postignuća, nego od Vjere u Moju svemoć i dobrotu!

I najgore ću prilike okrenuti na Dobro, a perspektive uobičajnih ljudskih navika uništiti tako da se bez Vjere nitko više ne uspije snaći!

Moja je Povijest, Ja sam joj Sudac, Ja sam joj završetak!

Moja će pojava na svijetu razoriti sve iluzije, i neće više Čovjek drugo moći činiti doli priznati da sam Ja Život, a sve bez mene Smrt!

Ja dolazim uskoro i nosim plaću svakome!

Moj dom je srce Čovjekovo!

Zato će isčeznuti pred Mojim domom sve patvorine Hrama Božjega kojega su ljudi gradili da Me isele iz svoga srca.

Meni ne treba vaše kamenje, ni dragulji. Dragulji su Božji sveti njegovi, a Ja sam kamen ugaoni koji povezuje u vječni Jeruzalem svetosti Moje u vama.

Vrijeme milosrđa je prošlo, posljednje još primam u Srce, a onda će Zemlja utonuti u mrak iz kojega se nitko od pozemljara neće moći izvući!

Vi ćete biti sa Mnom jer rekoh, gdje sam Ja, ondje će biti sluga Moj!

Ne žali nikoga od onih koji propadaju, jer su Me imali u sve dane svog života ali Me nisu htjeli! Tvoja Ljubav ne može biti veća od Božje, ni tvoje strpljenje veće od Očevog strpljenja!

Kad dođe čas budi pripravan predati se posljednji put Vjerom svome Bogu, a onda ćeš biti Njegov zauvijek, i biti sa Mnom u Njegovu Raju.

Ovaj progon koji mora doći – da otpadnici iziđu iz Crkve – neka te ne prestraši!

Anđeli Moji uz vas stoje! Ni vlas vam s glave neće pasti! Ljubite se vi koji ste Moji, kako sam Ja ljubio vas i život Svoj za vas predao.

Vaše vrijeme dolazi! Po vama ću obnoviti Svijet!

Ustrajnost u Vjeri, Ufanju i Ljubavi želim, sve ostalo će Duh Sveti dometnuti da se Ocu mognete svidjeti!

Mir vama! Narod Svjetla pozivam u Svjetlo!

Obasjani ćete biti sjajem Moga lica – i osnaženi snagom Moga srca!

Amen.

Izvor

crodex.net

POŠALJITE NAM VAŠU VIJEST

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button