Ufanje

Vjera

Mir vama! Narod Svjetla pozivam u Svjetlo!

Jer kad je duša iznutra otvorena prema Bogu, Bog u svoje vrijeme govori. Evo recimo 16. siječnja, došao sam u…

Read More »
Back to top button