Nada Landeka

Domovina

Vrlo lako moglo dogoditi da nekretnina bude prodana na dražbi, a da to ovršeni doznaju tek kad načine uvid u vlasnički list

Prema osuvremenjivanju i informatizaciji sudskih postupaka Hrvatska je u korak sa modernim europskim zemljama, dok dobar dio stanovništva živi na…

Read More »
Back to top button