Kazimir Mikašek-Kazo

Domovina

Ova naslovnica u sebi sadrži baš sve ono zbog čega bi trebalo zaustaviti financiranje srpskih Novosti

Čini se da da ovoj naslovnici ne treba nikakav, pa ni najkraći komentar, jer naslovnica govori i u sebi sadrži…

Read More »
Back to top button