električa energija

Gospodarstvo

Firma u BiH ima jednog zaposlenog i dobit od 33 milijuna KM!

U BiH djeluje nekolicina stranih kompanija koje se isključivo bave prodajom električne energije na međunarodnom tržištu. Nacionalne elektroprivrede kao javne…

Read More »
Back to top button