Gospodarstvo

Firma u BiH ima jednog zaposlenog i dobit od 33 milijuna KM!

U BiH djeluje nekolicina stranih kompanija koje se isključivo bave prodajom električne energije na međunarodnom tržištu.

Nacionalne elektroprivrede kao javne kompanije, čini se da nemaju interesa na profitiranju od izvoza el. energije.

Axpo BiH d.o.o. Mostar švicarska je kompanija koja posjeduje dozvolu za djelatnosti opskrbe eletričnom energijom II reda i međunarodnu trgovinu.

Nalazi se u Registru opskrbljivača na tržištu električne energije.

Ukupna dobit kompanije progresivno raste protekle tri godine.

Tako je tijekom 2019. godine iznosila 88.403 KM, u 2020. godini 128.758 KM a u prošloj 2021. godini, kompanija je ostvarila ukupnu neto dobit od 33 milijuna i 214.590 KM.

Axpo BiH ima samo jednog zaposlenog i to nije Boris Jurković koji je direktor.

Njega su imenovali vlasnici kompanije, a u mostarskom uredu radi, kao jedina zaposlena osoba, Jurkovićeva kolegica koja je menadžer ureda.

Klix.ba kontaktirao je Jurkovića kako bi pojasnio čime se točno kompanija Axpo bavi.

On je potvrdio da kompanija posjeduje licencu za opskrbu prema krajnjim potrošačima, ali i unutarnju trgovinu.

Radimo isključivo na veleprodajnom tržištu sa elektroprivredama, drugim kompanijama i međunarodnim trgovinama.

Firma je u vlasništvu švicarske kompanije, međunarodnog trgovca električne energije koja posluje recimo zajedničkim nalozima za kupovinu, namirenje i potražnju.

Nije potreban veliki broj zaposlenih da bi se to obavilo jer se to radi na grupacijskoj razini.

Broj zaposlenih nije mjerilo, jer je to veletrgovina.

Imate par ugovora mjesečno ili godišnje tendere. Nema tu puno rada na dnevnoj bazi”, kazao je Jurković.

Kompanija je bila registrirana u Sarajevu do 2019. godine nakon čega je sjedište prebačeno u Mostar. Trguje el. energijom koju kupuje od elektroprivreda u BiH.

Pitali smo i ima li kompanija namjeru proširiti poslovanje kako bi obuhvatila i kupovinu električne energije koju proizvode mini hidroelektrane.

“Situacija koja je tek otvorena sada sa 1. lipnjem. Napravljen je jedan pravilnik koji ima dosta nejasnoća za one koji bi trebali pokrenuti taj biznis”, kazao je Jurković.

BiH i prodaja el. energije na stranim tržištima

U BiH, elektroprivrede koje imaju viškove prodaju el. energiju na tržištu i postoji nekoliko kompanija koje imaju licence I i II reda. Licenca I reda je međunarodna trgovina, a II opskrba u BiH.

Skoro nitko u BiH ne prodaje stel. energiju pored državnih elektroprivreda zato što je električna energija u našoj državi relativno jeftina.

Svi koji su se registrirali za opskrbu drugog reda, oni to zapravo ne rade jer je kompanijama najvažnija međunarodna trgovina, kazao nam je stručnjak za energiju koji je želio ostati anoniman.

Kompanije el. energiju kupuju od Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede Republike Srpske, dok Elektroprivreda HZ HB više uvozi no što izvozi.

Promet koji ostvare kompanije poput Axpoa, rade to kupovinom električne energije od elektroprivreda u BiH koju onda prodaju na svjetskom ili najčešće europskom tržištu električne energije.

Većina elektroprivreda u BiH nije se nikada prijavljivala na međunarodne burze poput Hupexa (mađarska burza energije) ili Cropexa (hrvatska burza električne energije).

Uvijek su prodavale el. energiju na granici BiH.

Nisu se bavile trgovinom u drugim zemljama, zakupljivanjem dalekovoda nego su to prepuštale kompanijama koje se bave trgovinom električnom energijom na međunarodnom nivou.

Kako bi se uspješno trgovalo električnom energijom, potrebno je obučiti kadar koji bi zakupljivao dalekovode izvan BiH.

Čini se da je objašnjenje jednostavno. Zbog apsolutne nezainteresiranosti za prodaju el. energije koja je mnogo skuplja na tržištu EU no što je u BiH, čime bi javne kompanije, elektroprivrede, generirale desetine miliona KM godišnje profita, takvo nešto prepušteno je strancima.

A novac bi se definitivno mogao iskoristiti za rješavanje problema u kojemu se nalaze koncerni unutar kojih djeluju elektroprivrede.

www.crodex.net

POŠALJITE NAM VAŠU VIJEST
Izvor
mostarski.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back to top button