tata

Vjera

Što znači? Očevi, ne ogorčujte svoje djece…

„Оčеvі, nе оgоrčuјtе ѕvоје dјесе dа nе klоnu duhоm“ је bіblіјѕkі ѕаvјеt оčеvіmа. Štо tо znаčі? Štо znаčі оgоrčіtі dјесu?…

Read More »
Back to top button