Samson

Domovina

Samsonova snaga je bila u njegovoj kosi a snaga A.P. počiva u interesnoj mreži koja se plete posluhom i hrani interesima koji su osobni a ne opći

I političkom laiku je jasno da A.P. crpi svoju moć iz “kuhinje” u kojoj svjetski moćnici “kuhaju” hranu (novac, moć,…

Read More »
Back to top button