Deklaracija

Vijesti

Matica hrvatska, ogranak Tomislavgrad: Deklaracija o položaju hrvatskog naroda u BiH i o demokratskom uređenju BiH

Na skupu održanom 08.svibnja 2021.godine u Tomislavgradu usvojen je dokument kojim se definira prijedlog rješavanja postojeće ustavne, političke krize u…

Read More »
Back to top button