dario galić

Izbor uredništva

Fra Dario Galić: Crkva treba pozivati na molitvu, post i pokoru, a ne na cijepljenje…

Ono što je problematično u vremenu u kojemu živimo je to da se Crkva pogubila i ne zna koja je…

Read More »
Back to top button