Vjera

RAZLIKA IZMEĐU KRŠĆANSTVA I NEW AGEA!

Kako bismo olakšali razlučivanje duhovnih ponuda, donosimo prikaz glavnih razlika između kršćanstva i New Agea po ključnim temama.

Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti.

1Pt 3,15-16

New Age ukratko

New Age je religija antikrista i u takvim religijama uopće nije problem spominjati Krista, jer krist kojeg oni spominju nije Isus!

Dakle, u svim religijama antikrista bez problema se spominje ime Isus Krist, ali isus krist kojeg oni spominju kao proroka, iscjelitelja… sve osim da je Sin Božji nije isti Isus u kojeg kršćani vjeruju!

Na takav način sotona zavodi sve mlake kršćane. Takve su religije nastale poslije kršćanstva i one su sotonino remek djelo na način na koji zavodi kršćane.

New Age (engl. novo doba) je kulturološki, ali i religiozni fenomen koji nudi novu duhovnost, vrijednosti i ideje. Novo Doba započelo je već u samim početcima kršćanstva, tada poznato kao gnoza, tvrdeći za sebe da je duboko znanje o onostranoj stvarnosti, i da je put spasenja. Danas se to Novo Doba pojavljuje u novom ruhu. Ono sabire ideje religioznosti i duhovnosti iz cijelog svijeta, prošlosti i sadašnjosti. Smatra da će „preobrazba pojedinca i društva putem mističnog prosvjetljenja dovesti do utopijske ere, odnosno Novog doba ( = New Age) harmonije i univerzalnog napretka čovječanstva. Predstavlja se u brojnim licima, oblicima, bezbrojnim očitovanjima.

U New Age duhovnosti glavni je cilj doživjeti prošireno stanje svijesti, tj. stanje svijesti u kojemu osjećamo sklad i stapanje s Cjelinom. Cijeli se duhovni život svodi na sentimentalnost: važan je osjećaj mira, sklada, jedinstva čovjeka i svemira. Čovjek se obraća samome sebi, a ne nekom višem uosobljenom Biću, ali utapa vlastitu individualnost u golemi ocean Bića.[25] To Biće nije osoba, nego energija koja tvori kozmičko jedinstvo sa svijetom

Sam pojam New Agea odnosi se na sile zla koje imitiraju Mudrost Božju kako bi zavele vjernike primamljivim filozofijama, poganskim, magijskim, ezoterijskim i praznovjernim praksama, te ih navele da se klanja stvorenju, umjesto Stvoritelju, kršeći Prvu Božju zapovijed.

Vjerujemo da Bog ozdravlja ne samo izravno, nego i preko liječnika, lijekova, medicinskih tretmana, a također i preko zdrave hrane, čistoga zraka, tjelovježbe, boravka u prirodi… To može uključivati i tradicionalne, “narodne” lijekove, ali pod uvjetom da uz njih ne usvajamo svjetonazor, pogled na život protivan Kristovu nauku.

Koje su glavne razlike između kršćanstva i New Agea?

Snimka zaslona

Kako bismo olakšali razlučivanje duhovnih ponuda, donosimo prikaz glavnih razlika između kršćanstva i New Agea po ključnim temama. Navedena je tema (npr. “grijeh”, “istina”, “Bog”), a zatim ukratko stav prema toj temi najprije New Agea, a zatim kršćanstva.

Budući da je New Age vrlo složena pojava, koju bitno određuje mogućnost slobodnoga kombiniranja različitih i često proturječnih elemenata, nemoguće je ovdje sustavno navesti sve njegove odrednice. Ali dovoljno je da se samo jedno od navedenih obilježja New Agea pojavljuje u nekoj praksi ili vjerovanju, pa da dotična praksa bude s kršćanskoga stajališta neprihvatljiva.

Osobama koje se žele podrobnije obavijestiti o ovoj temi preporučamo studiju “Isus Krist – donositelj vode žive, Kršćansko promišljanje o New Ageu” Papinskog vijeća za kulturu i Papinskog vijeća za međureligijski dijalog (hrvatski prijevod izdao Verbum 2003.), na kojoj se temelje naši članci.

A ovaj prikaz neka posluži kao vodič i alarmno zvonce neiskusnima, podsjetnik upućenima, a svima poticaj da što bolje upoznaju kršćansku vjeru.

NAZIV

New Age:
“Novo doba”, astrološko doba Vodenjaka koje treba nastupiti.

Kršćanstvo:
Od “Krist”, što znači Mesija, Pomazanik. Kršćani su “kristijani”, “Kristovi”, “kristoliki”.

IZVORI

New Age:
Gnosticizam, teozofija, antropozofija, ezoterija, okultizam, spiritizam, kabala, istočnjačke religije, psihologija, itd.

Kršćanstvo:
Povijesna objava temeljena na Starom i Novom Zavjetu, crkvenoj predaji i crkvenom učiteljstvu (nauku).

DOBRO I ZLO

New Age:
Ne postoji dobro i zlo, postoji prosvijetljenost i neznanje.

Kršćanstvo:

Postoji razlika između dobra i zla. Božji zakon izražen je kroz Deset zapovijedi, a Isus osobito ističe zapovijed ljubavi kao osnovno mjerilo.

GRIJEH

New Age:
Ne postoji grijeh, postoji samo neznanje i otuđenje od kozmosa. Nije potrebno oproštenje ni otkupljenje, nego proširenje svijesti.

Kršćanstvo:
Postoji grijeh – zloporaba slobode koju je Bog dao ljudima kako bi bili sposobni ljubiti jedni druge i njega. Grijeh je i povreda te ljubavi. Isus je umro na križu za naše grijehe i tako nas otkupio. Bog nam oprašta grijehe kad ih priznamo, napose kroz sakrament pomirenja.

ISTINA

New Age:
Svaki čovjek sam nalazi svoju istinu temeljenu na vlastitim osjećajima i doživljajima.

Kršćanstvo:
Isus je “Put, Istina i Život”. Kršćani prihvaćaju njegov mentalitet i ljestvicu vrijednosti.

LJUBAV

New Age:
Ljubav je energija, visokofrekventna vibracija.

Kršćanstvo:
Ljubav dolazi od Boga, koji je sam Ljubav. Kršćanska je ljubav djelatna ljubav.

SREĆA

New Age:
Sreća je usklađenost s kozmosom, s božanskom, svemirskom energijom.

Kršćanstvo:
Sreća je zajedništvo, prijateljstvo s Bogom, koji je osoba. Blaženi su oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je (Lk 11,28). Blaženi su oni koji su “siromašni duhom”, a to su oni koji su slobodni, t.j. koji nisu zarobljeni grijehom i neuredno navezani na stvoreni svijet.

BOLEST

New Age:
Bolest je znak da je čovjek neprosvijetljen, neusklađen s kozmosom i s prirodom, da ima pogrešan pristup životu.

Kršćanstvo:
Bolest je ušla u svijet kao posljedica istočnoga grijeha. Ali čovjeka i bolest i zdravlje može jednako dovesti Bogu ako se preda u njegove ruke. Bolest, kao i zdravlje, prilika je za rast u vjeri.

TRPLJENJE

New Age:
Trpljenje je besmisleno, znak je neprosvijetljenosti, nesposobnosti da ostvarimo svoje potencijale. Treba ga izbjeći pod svaku cijenu.

Kršćanstvo:
Trpljenje je dio života. Ima smisao, otkupiteljsku vrijednost za nas i druge ljude. Otkupivši čovjeka trpljenjem na križu, Krist je uzdigao ljudsko trpljenje i dao mu otkupiteljsku vrijednost.

DUHOVNI ŽIVOT

New Age:
Duhovni život sastoji se od doživljaja stanja svijesti u kojima se pojedinac spaja i utapa u Cjelinu.

Kršćanstvo:
Duhovni život je odnos s Bogom, koji se postupno produbljuje čovjekovom suradnjom s Božjom milošću i koji osvjetljava naše odnose s bližnjima i s cijelim svijetom.

DUHOVNI RAST

New Age:
To je razvijanje čovjekovih skrivenih potencijala koje ga dovodi u dodir s božanskom energijom i onim božanskim u samome sebi.

Kršćanstvo:
Duhvni rast rast je u vjeri i ljubavi koji čovjeka čini sve sličnijim Kristu, usklađivanje čovjekove volje s Božjom voljom, otvaranje prema Bogu i drugim ljudima.

NAČIN DUHOVNOG RASTA

New Age:
Tehnikama i terapijama.
Uzdizanje na razinu svijesti na kojoj čovjek postaje svjestan božanskoga u sebi.

Kršćanstvo:
Suradnjom s Božjom milošću.
Bog prvi prilazi čovjeku. Čovjeku nije potrebna tehnika nego čisto srce, da kao dijete primi nezasluženi Božji dar.

SREDSTVA DUHOVNOG RASTA

New Age:
Tehnike proširenja svijesti, channelling (suvremeni oblik spiritizma, komunikacija s duhovima), reiki, transcendentalna meditacija, akupunktura, homeopatija, kiropraktika, kristali, joga, transpersonalna psihologija, makrobiotika, katkad droge itd.

Kršćanstvo:
Molitva kao osobni susret s Bogom, sakramenti, čitanje Božje riječi, čuvanje Božjih zapovijedi, kršćanska meditacija (razmatranje), ispit savjesti, djela ljubavi prema bližnjemu.

MOLITVA I MEDITACIJA

New Age:
Ulazak u vlastitu nutrinu u potrazi za božanskim; povezivanje s neosobnom božanskom, kozmičkom energijom.

Kršćanstvo:
Susret s Bogom, koji je osoba. Dijalog, razgovor s Bogom, predanje Bogu, ulazak u zajedništvo s trima božanskim osobama i sudjelovanje u njihovoj ljubavi.

OSTVARENJE SEBE

New Age:
Samoostvarenje prema poretku vrijednosti koje mi sami stvaramo i postižemo svojim snagama

Kršćanstvo:
Ostvarenje sebe u ispunjenju Božjega plana s nama suradnjom s Božjom milošću

SPASENJE

New Age:
Samospašavanje (doživljaj spasenja skrivenog unutar samoga čovjeka, bez Boga); transformacija pojedinca u kozmičku svijest. Spasenje je također spoznaja, osobito kroz tajna znanja (ezoterija), tajne moći (okultizam i magija).

Kršćanstvo:
Isus Krist, Sin Božji, došao je na svijet da se svijet spasi po njegovoj muci i smrti na križu, da otkupi ljude od grijeha i pomiri ih s Bogom. On je jedini Spasitelj i Otkupitelj, a umro je za sve ljude i po njemu se svi spašavaju.

POSLIJE SMRTI

New Age:
Utapanje u božansku, svemirsku energiju. Reinkarnacija (zapadnjački shvaćena kao postupno razvijanje čovjekovih potencijala, a ne kao kazna i čišćenje, čime je izvorno smatrana u budizmu).

Kršćanstvo:
Raj, vječno blaženstvo u Božjoj blizini za one koji su u ovome životu živjeli kao Božji prijatelji (uključujući i one koji ga nisu poznavali, ali su živjeli po svojoj savjesti i opredjeljivali se za dobro) ili pakao, vječno prokletstvo i odijeljenost od Boga za one koji su do kraja ustrajali u opredjeljenju za zlo. Nema reinkarnacije. Čovjek živi samo jedan zemaljski život u kojemu se odlučuje za ili protiv Boga – osobna odgovornost.

BOG

New Age:
Bog je neosobna energija, prisutna u svijetu s kojim tvori kozmičko jedinstvo; božanska kozmička energija; životni princip, duh ili duša svijeta, sveukupni zbroj svijesti koja postoji u svijetu; sve je Bog.

Kršćanstvo:
Bog je osoba. Kršćansko poimanje Boga jest Sveto Trojstvo, jedan Bog u tri božanske osobe – Otac, Sin i Duh Sveti.

ISUS KRIST

New Age:
Isus iz Nazareta nije Bog nego jedna od mnogih povijesnih manifestacija kozmičkog i univerzalnog “Krista”. “Kozmički Krist” je obrazac koji se ponavlja u mnogim ljudima, na različitim mjestima i u različita vremena. “Krist” je naslov koji se može primijeniti na osobu koja je dostigla stupanj svijesti na kojemu sebe doživljava božanskom. “Kristična energija” jest božanska energija koju čovjek svjesno prima, a Isus iz Nazareta samo je jedan od mnogih povijesnih likova u komu se ta energija uprisutnjuje.

Kršćanstvo:
Isus iz Nazareta povijesna je osoba, ali i Sin Božji, druga božanska osoba Svetoga Trojstva. On je pravi Bog i pravi čovjek, Bog koji se u jednom povijesnom trenutku utjelovio i postao čovjekom radi nas ljudi i radi našega spasenja, te da ljudima objavi Boga kao Oca i njegovu ljubav prema svakom čovjeku. On je jedini Spasitelj svijeta, i u njemu je punina božanske objave. Začet je po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, raspet pod Poncijem Pilatom, umro, pokopan i uskrsnuo treći dan. Uzašao je na nebo i sjedi s desna Ocu. Opet će doći suditi žive i mrtve. Prisutan je u svojoj Crkvi kao zajednici vjernika, a na poseban način u sakramentima, u Božjoj riječi, te u srcu svakog vjernika koji živi novim životom “u Kristu”.

ČOVJEK

New Age:
S jedne strane, čovjek uzdiže samoga sebe na razinu Boga, on je mjerilo svih stvari, on je “bog” ako samo otkrije i prihvati ono božansko u sebi. S druge strane: čovjek je samo jedna karika u lancu, jedan i to ne najvažniji dio prirode. Dolazi do utapanja čovjeka u neosobnome Bogu.

Kršćanstvo:
Čovjek je dijete Božje, osoba, neponovljiv, jedinstven, slobodan, stvoren na sliku Božju. Ali čovjek je stvorenje, ograničen je i ranjen grijehom, te se može potpuno ostvariti i spasiti samo uz Božju pomoć. Čovjek ostaje osoba (stvorenje) i poslije smrti, s vlastitom osobnošću i identitetom. Sjedinjuje se, ali ne utapa u Bogu. Bog je čovjekov Stvoritelj i gospodar, a čovjek upravitelj svih Božjih dobara na zemlji.

BOG I ČOVJEK

New Age:
Briše se razlika između Stvoritelja i stvorenja.

Kršćanstvo:
Bog je Stvoritelj, vrhovno biće. Čovjek je stvorenje.

ČOVJEKOV ODNOS PREMA BOGU

New Age:
Čovjek se usklađuje s božanskom energijom, u nekim slučajevima pokušava njome ovladati. Dolazi u dodir s božanskim u sebi. Ima potencijal da i sam bude bog.

Kršćanstvo:
Čovjek se u slobodi opredjeljuje za Boga. Klanja mu se, štuje ga i priznaje svojim Gospodarom. Od njega prima milost i blagoslov, sve što mu je potrebno za život.

ŠTO ODREĐUJE ČOVJEKA?

New Age:
S jedne strane vjeruje se u karmu, sudbinu, zvijezde koje određuju čovjeka. S druge strane smatra se da čovjek sam ima svoju sudbinu u svojim rukama i sve ovisi isključivo o njemu samome – sami izabiremo okolnosti svoga života, čak i svoje zdravlje ili bolest.

Kršćanstvo:
Bog je stvorio čovjeka ima plan s njime, želi da se svaki čovjek spasi i živi vječno u zajedništvu i ljubavi s Bogom. Ali čovjek je upravo iz ljubavi stvoren slobodan. Ima slobodnu volju kojom bira između dobra i zla, opredijeljuje se za Boga ili protiv njega. Bog želi čovjekovu suradnju, poštujući njegovu slobodu.

PRIRODA

New Age:
Fascinacija prirodom; priroda je živo biće; sakralizacija zemlje (Majka Zemlja, Gea); panteizam (Bog je sve).

Kršćanstvo:
Priroda je Božje djelo. Priroda nije Bog, samo odraz Božje ljepote. Čovjek, zadužen od Boga da se razborito služi prirodom i stvorenim svijetom i da se brine za nju. Ali čovjek bitno različit od drugoga stvorenja, samo on ima besmrtnu dušu.

SVIJET

New Age:
Nema prave razlike između svijeta, čovjeka i Boga. Svemir je ocean energije. Sve što postoji jest energija na različitim vibracijama.

Kršćanstvo:
Bog je stvorio svijet i čovjeka. Svijet je povjerio čovjeku na brigu. Zlo ulazi u svijet čovjekovim neposluhom (istočnim grijehom), zbog čega čovjek često doživljava svijet kao neprijateljski. Krist je svojom smrću pobijedio to zlo u svijetu, pa ga kršćani mogu nadvladati njegovom snagom. Kršćani su pozvani da budu svjetlost svijeta dok iščekuju novo nebo i novu zemlju.

ODNOS PREMA DRUGIM RELIGIJAMA

New Age:
Globalizam. Relativizam. Spajanje svih religijskih tradicija u jedno na eklektičan način. Sinkretičko kombiniranje duhovnih elemenata bez obzira na podrijetlo.

Kršćanstvo:
Ekumenizam i međureligijski dijalog – traženje zajedničkoga kao temelja za dijalog i suradnju, ali ne kao pokušaj da se različite religije pomiješaju u jednu. Poštivanje drugih religija i svjetonazora uz poznavanje i čuvanje svoje vjere, u kojoj smatramo da nam je dana punina sredstava spasenja.

ODNOS JEDNIH PREMA DRUGIMA

New Age:
Zagovornici New Agea smatraju da će, kad nastupi novo doba ili doba Vodenjaka, prestati doba Ribe koje je trajalo oko 2000 godina i bilo obilježeno kršćanstvom. U tom novome poretku koji će nastupiti neće biti mjesta pravome kršćanstvu. Mnogi pokreti iz kojih se razvio New Age izričito su protukršćanski. Sam New Age najčešće ne nastupa otvoreno neprijateljski prema kršćanstvu, nego ga utapa u mnoštvu drugih, s kršćanstvom nespojivih elemenata. Ako se služi kršćanskim govorom (Bog, anđeli, Krist, molitva), ti pojmovi nemaju kršćansko značenje. Na taj načinNew Age razvodnjava i neutralizira kršćanstvo.

Kršćanstvo:
Kršćanin poštuje sve koji traže Boga, ali ne prihvaća njihov svjetonazor ni prakse ako su u suprotnosti s Kristovim naukom. New Age je, kako u svojoj biti, tako i u svojim pojedinim elementima neprihvatljiv za kršćane. Svojim svjedočanstvom, osobito životom obilježenim dubokim prijateljstvom s Bogom, kršćani su pozvani da istinskim tražiteljima pomognu da susretnu Boga. To mogu samo ako sami žive u dubokoj povezanosti s njime, u suprotnome snose dio odgovornosti za one koji u svom traženju odlutaju daleko od Boga.

Pripadnost Kristu i Crkvi je povlastica, ali Isus upozorava da će se od onoga komu je više dano, više i tražiti. Zato je New Age za Crkvu izazov i poticaj na još predanije zalaganje oko širenja Radosne vijesti, a svakome pojedinom vjerniku poziv na produbljavanje svoje vjere kroz susret sa živim Bogom u molitvi, sakramentima, čitanju Božje riječi i djelotvornoj ljubavi prema bližnjemu.

www.crodex.net

POŠALJITE NAM VAŠU VIJEST

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Back to top button