protektorat

Domovina

Nisu sinovi Saveznički ginuli kad se donosio mir u BiH. Bijašu to sinovi HV-a

Nisu sinovi Engleske, Amerike, Njemačke, Austrije, Turske poslani u BIH 1994 i 1995 da uspostave mir. Bili su to sinovi…

Read More »
Back to top button