Krašić

Domovina

Kardinala Stepinca u Lepoglavi trovao Sinjanin

Jednom prilikom Kardinala su probudili povici jednog pijanog stražara: ” Di je onaj pop da ga zakoljem” Blaženi kardinal Alojzije…

Read More »
Back to top button