INA-MOL

Domovina

Zašto Mađari kao većinski vlasnici INA-e nisu otkrili pljačku?

Ako su privilegirani ugovori u INA-i vrijedili po internim pravilnicima godinu dana, softwerski program je morao automatski odbiti plaćanje takvog…

Read More »
Back to top button