VOJNA OPERACIJA

Domovina

Operacija MEDAČKI DŽEP 09.09.1993.

Nakon što su u napadu na Velebitu smrtno stradala dva, a ranjena tri policajca, Glavni stožer HV-a, s Jankom Bobetkom…

Read More »
Back to top button