Vjera u Boga

Vjera

Vjera u Boga, u Europi? Pogledajte zanimljivu kartu

Ova karta Europe pokazuje koliko Europljani u postocima doista vjeruju u postojanje Boga, a podaci su poražavajući. Zanimljivo je da…

Read More »
Back to top button