Viru majmunskih boginja

Ljepota i zdravlje

SZO proglas o majmunskim boginjama! Ako ovo nije majmunarija, ne znam što je…

Ako ovo nije majmunarija, ne znam što je… Savjetodavno tijelo koje o tome odlučuje, uprkos svom lobiranju, glasa 9:6 protiv…

Read More »
Back to top button