Viktor Orban

Svijet

EU demo(n)kracija: Mađarska mora ukinuti zakon o zabrani LGBT promocije djeci „ili napušta EU“

EU rukovodstvo sada fanatično diktira da Mađarska i njen premijer Viktor Orban moraju kleknuti pred zastavom ponosa ili u suprotnom…

Read More »
Back to top button