rosa parks

Izbor uredništva

Ne postoje trans djeca već poremećeno društvo i poremećeni roditelji!

Kada bi djeca znala što žele biti sa 8 godina svijet bi bio pun kauboja i princeza. Ja sam htio…

Read More »
Back to top button