P.Dominik Gerbić

Domovina

Moralno okaljana cjepiva nisu prihvatljiva za katolike!

Moralno okaljana cjepiva nisu prihvatljiva za katolike. Pater Dominik je župni vikar u župi blaženog Augustina Kažotića na Pešćenici u…

Read More »
Back to top button