ministarstvo istine

Kultura

Politika na traci: 1984. – sloboda je ropstvo, rat je mir

Orwell bi bio zadovoljan, ako prije ne bi poludio od bijesa, jer se svijet izmijenio točno u skladu s principima…

Read More »
Back to top button