matija štahan

Zanimljivosti

MATIJA ŠTAHAN: Kultura otkazivanja u razvijenim zemljama Zapada zahvatila niz povijesno važnih djela liberalnih i konzervativnih mislilaca

„Kultura otkazivanja“ ostvaruje se kapilarnim utjecajem mnogobrojnih subjekata u mreži utjecaja čija moć nije onoliko hijerarhijska kao što je to…

Read More »
Back to top button