Dunning-Kruger

Zanimljivosti

Što je Dunning-Kruger efekt, i što nam on govori?

Dunning-Kruger efekt (ili poremećaj) karakteriziraju dvije stvari: nedostatak znanja i iluzija superiornosti. Naime, to je pojava pri kojoj ljudi slabog,…

Read More »
Back to top button