Veselko Koroman

Domovina

Razgradnja hrvatskog nacionalnog bića u BiH pridonosi sustavnoj razgradnji cijelog hrvatskog naroda

…službene vlasti i diplomacija RH zanemarivo slabo skrbe i jeziku, jer diljem svijeta, na katedrama slavistike (SAD, Kanada, Austrija…) studenti…

Read More »
Back to top button