govorenje

Magazin

Je li ogovaranje smrtni grijeh?

Oni koji druge ogovaraju/kleveću pretvarajući se kako to čine u dobroj volji, ili pomoću nečasnog / nepoštenog pretvaranja kako su…

Read More »
Back to top button