entitet

Domovina

KAKO JE TREĆI VAGON ISKOČIO IZ (BOŠNJAČKOG) KOLOSIJEKA?!

Sada, kada je i treći hrvatski vagon iskočio iz (bošnjačkih) tračnica, teško složiti s Izetbegovićem II. da je lako s…

Read More »
Back to top button