Duhovna oporuka

Vjera

Duhovna oporuka bl.A.Stepinca

Jedno od vrlo lijepih i korisnih duhovnih štiva svakako je oporuka našeg blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Napisana je 28. svibnja…

Read More »
Back to top button