Dr.sc. David E. Martin

Izbor uredništva

Dr.sc. David E. Martin imenuje urotnike u COVID zavjeri

Dr.sc. David E. Martin je u svom nedavnom govoru na Red Pill Expo dao popis urotnika u cijeloj Covid zavjeri. Kada pričamo…

Read More »
Back to top button