čista srijeda

Vjera

Danas započinje korizma, svi pričaju o odricanju, trebam se onda i ja nečega odreći, što bi to moglo biti?

Danas započinje korizma, svi pričaju o odricanju, trebam se onda i ja nečega odreći, što bi to moglo biti? Paaaa:…

Read More »
Back to top button