Leon XIII

Vjera

Došli smo do vrhunca bitke!!!

Mislim kako razdoblje od 100 godina kušnji koje je najavio papa Leo dolazi do svog vrhunca. Moja pretpostavka je da,…

Read More »
Back to top button