grešnost

Vjera

Što na ispovijedi tako često zaboravljamo

Čini se da naše ispovijedi ponekad prerano završavaju, ili bolje rečeno, ne završavaju onako kako bi trebale završiti… Ukradeno vratiti…

Read More »
Back to top button